تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظايف

تدوين برنامه اجرايي پدافند غير عامل استان در حوزه­ هاي مختلف.

فرهنگ­سازي و نهادينه ­سازي موضوع پدافند غير عامل در سطح استان و واحدهاي استاني دستگاه اجرايي.

شناسايي و طبقه ­بندي زير ساخت­ها و مراكز و تاسيسات در سطح استان و شهرستان­هاي تابعه.

تهيه بر آورد تهديدات استان (تهديدات خارجي، تهديدات امنيتي، و...)

تهيه فهرست آسيب­ پذيري استان در برابر تهديد و طبقه­بندي آنها.

اولويت­بندي مراكز حساس و مهم استان.

بررسي و تاييد طرح­هاي پدافند غير عامل پروژه­ هاي حساس و مهم استاني بر اساس تقدم تعيين شده.

تهيه و تدوين طرح­هاي پدافند غير عامل استان و واحدهاي استاني دستگاه­هاي اجرايي.

طرح­ريزي، برنامه ­ريزي و نظارت بر اجرايي طرح­هاي پدافند غير عامل مصوب استاني.

10ـ پي­گيري تامين و تخصيص اعتبارات استاني و ساير پشتيباني­ هاي مورد نياز.

11ـ اجراي سياست­ها و راهبردهاي كلان كميته دائمي پدافند غير عامل در استان و شهرستان­هاي آن­ها.

12ـ هماهنگي با كميته دائمي پدافند غير عامل كشور در اجرا و نظارت بر طرح­هاي استان.

13ـ حفاظت و امنيت طرح­هاي پدافند غير عامل استاني.

14ـ برآورد اعتبار مورد نياز طرح­هاي پدافند غير عامل استان و ارائه براي تصويب.

 

آمار بازديد

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد